School Staff > שעת סיפור ומערכי שיעור מבית “לב לדעת”
> December 2016

שעת סיפור ומערכי שיעור מבית “לב לדעת”

תכנית ‘לב לדעת’, מיסודו של מנהל החינוך הדתי, ובשיתוף מכללת הרצוג, רואה את הלמידה כ’ידע מצמיח חינוך’. אנו מאמינים כי למידה שלמה היא למידה המחוברת אל ליבו של הלומד, ומשפיעה על חייו. אנו מאמינים בכוחם של הידע והלמידה להיות משמעותיים, בעלי ערך ורלוונטיים עבור הלומדים.

קישור לאתר

Print Share