Kindergarten Staff > אתר ספר פעילויות האגדה ברשת מבית סנונית
> December 2016

אתר ספר פעילויות האגדה ברשת מבית סנונית

האתר מבוסס על גרסה מחודשת של ספר האגדה בערכת פרופ’ אביגדור שנאן ובו עיבודים שונים לילדים כולל תמונות והפעלות.

Print Source Share