Kindergarten Staff > אתר גנ-נט
> December 2016

אתר גנ-נט

אתר גנ-net מיועד לפיתוח מקצועי של הגננות בישראל. האתר מהווה סביבה חדשנית וידידותית למשתמשים הן בשפה העברית והן בערבית. התכנים באתר מוצגים באמצעות אירועים בחיי הגן, תיאורי מקרה, סיפורים אישיים של גננות, הרצאות מצולמות, שיח מומחים ועוד. האתר מהווה סביבה לפיתוח מקצועי לקהילת הגננות בדרך שונה מההשתלמות המסורתית. הוא מאפשר לגננות ללמוד בכול מקום ובכול זמן בסביבות עתירות משאבים באמצעות הרצאות מצולמות של מומחים מהשורה הראשונה באקדמיה ובמשרד החינוך, נגישות למעבדות ואתרי מחקר, צילומים של גננות המספרות על עבודתן תוך הצגת הגנים והצגת העשייה החינוכית בגנים בישראל.

Print Source Share