Kindergarten Staff > אתר גלים מבית סנונית
> December 2016

אתר גלים מבית סנונית

אתר חינוכי המדגיש למידה חוויתית תוך שימוש בטכנולוגית המחשבים. האתר מכיל תוכניות לימוד במגוון נושאים לתלמידים, לחינוך עצמי ומשחק מהנה, מאפשר לימוד בהנחיית מורה. ואילו למורים האתר מציע תקשורת עם עמיתים ויועצים, אפשרות להחליף רעיונות למערכי שיעור והפניה לאתרים בנושא חינוך ולימוד סוגיות שונות. באתר פעילויות לחגים ומועדים, פעילויות בעקבות סיפורים עם מסר חינוכי, פעילויות על מזג אוויר, חיות, היסטוריה ומולדת, מדע וטבע, אדם וחברה (כולל ‘לחיות ביחד’), גיאוגרפיה ושפות, מוסיקה ואומנות, מתמטיקה. למרות שלא כל הנושאים מתאימים לגיל הגן, ומרבית הפעילויות דורשות זמן וקשב וידיעת קרוא וכתוב, עדיין יוכל החומר באתר לשרת גננות במתן רעיונות לפעילויות.

Print Source Share