About Us > איפה פועלת ספריית פיג׳מה?

ספריית פיג’מה פועלת בגני הילדים הממלכתיים, הממלכתיים דתיים, ובגני החינוך המיוחד בכל רחבי הארץ.

בשנת הלימודים התשע”ז פועלת ספריית פיג’מה בכ-160 קהילות ברחבי הארץ!
לצפייה ברשימת הקהילות שמשתתפות בתוכנית במימון משרד החינוך, לחצו כאן.
לצפייה ברשימת הקהילות שמשתתפות בתוכנית בתשלום, לחצו כאן.